Mindfulness

Określenie „uważność” (z. ang. mindfulness) jest polskim tłumaczeniem pochodzącego z języka palijskiego słowa „sati”, które oznacza świadomość, uwagę i pamięć.
Jako uważność rozumiemy aktualnie przebiegający proces samoregulacji uwagi, pełen otwartości, ciekawości i akceptacji własnych doświadczeń, które pojawiają się „tu i teraz”.

Praktyka uważności jest znana na świecie od tysięcy lat, a w 1979 r. została zaadaptowana do praktyki klinicznej przez J. Kabat-Zinna.


W kontekście psychoterapeutycznym istotna jest nie tylko świadoma obecność, ale również jej jakość oraz postawa, którą charakteryzuje: brak wartościowania, akceptacja, współczucie i miłująca dobroć.
Uważność to pełna akceptacji świadomość bieżącego doświadczenia.
Uważność zyskuje coraz większą popularność zarówno jako wsparcie w praktyce klinicznej, jak i umiejętność życiowa, które może poprawić jakość i satysfakcję z życia.
W praktyce klinicznej mindfulness jest skutecznym narzędziem wspierającym psychoterapię zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń seksualnych, chronicznego bólu, uzależnień, ADHD.

Korzyści wynikające z praktyki uważności są następujące:

• Spadek poziomu lęku, niepokoju i stresu,
• Umiejętność nawiązywania kontaktu z samym sobą w sferze myśli, uczuć i doznań z ciała;
• Rozwój umiejętności koncentracji – bycia uważnym,
• Usprawnienie procesów zapamiętywania i uczenia się,
• Większa umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami poprzez zmianę ich postrzegania,
• Rozwój akceptacji i życzliwości względem siebie i innych ,
• Rozwój inteligencji emocjonalnej,
• Redukcja zachowań kompulsyjnych,
• Zmniejszenie podatności na depresję,
• Zmniejszenie ciśnienia krwi i obniżenie ryzyka pojawienia się nadciśnienia Z

W naszym Centrum oferujemy Państwu warsztaty i treningi z zakresu uważności. Włączamy również praktykę uważności w procesy terapeutyczne.

Spokój umysłu jest najwyższym źródłem szczęścia psychicznego

Dalajlama XIV