Nasz zespół

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta

Joanna Twardo-Kamińska

Jestem psychologiem-seksuologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 445) i nauczycielką uważności.

Jako pierwsze studia ukończyłam zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie wybrałam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Po uzyskaniu tytułu magistra psychologii studiowałam seksuologię kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam również 4-letnią Szkołę Psychoterapii Centrum CBT przy ul. Wołodyjowskiego 74a w Warszawie. Uzyskałam certyfikat gotowości do nauczania Kursu życia opartego na uważności (MBLC) przyznany przez Mindfulness Association Polska. Uczestniczyłam w wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii i seksuologii. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w nurcie Somatic Experiencing.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i par w CPiR „Bliżej Siebie”. Jako psychoterapeuta w swojej praktyce korzystam z narzędzi terapeutycznych stosowanych w terapii poznawczo-behawioralnej jednocześnie integrując je z tzw. III falą CBT czerpiąc z terapii schematu oraz ACT (Akceptacji i Zaangażowania). Aktualnie moim obszarem zainteresowań jest praktyka mindfulness oraz wykorzystanie uważności w procesie terapeutycznym. W swojej pracy integruję również metody pracy z ciałem zgodnie z zasadami Somatic Experiencing. Moja praktyka psychoterapeutyczna podlega regularnej superwizji. Przez wiele lat zawodowo związana byłam z Centrum Psychoterapii przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, gdzie pracowałam w Poradni Nerwic oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia. Prowadziłam tam psychoterapię indywidualną oraz grupową. Pracując w Centrum zdobyłam umiejętności niezbędne do pracy z osobami doświadczającymi trudności w obszarze życia seksualnego, takich jak dolegliwości bólowe podczas kontaktów seksualnych, zaburzenia erekcji, ejakulacji czy utrata potrzeb seksualnych. Prowadziłam psychoterapię grupową dla osób z nieheteronormatywną orientacją seksualną. Przez wiele lat prowadziłam procesy diagnostyczne oraz psychoterapię osób, które doświadczały niezgodności płciowej/dysforii.

W Poradni Leczenia Nerwic pracowałam z osobami z osobami z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i osobowości.

Pracuję również jako wykładowca na studiach podyplomowych Seksuologia Kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w szkołach psychoterapii: Instytut Poznawczy oraz Akademia Psychoterapii Interego. Prowadzę również warsztaty i szkolenia z zakresu seksuologii na zlecenie m.in. Centrum CBT oraz Centrum Interego.

Jako nauczycielka uważności prowadzę 8-tygodniowe treningi uważności MBLC oraz warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem technik relaksacyjnych i mindfulness.

Pracuję jako ekspert na zlecenie wymiaru sprawiedliwości, m.in. jestem wpisana na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie seksuologii.

Prywatnie jestem żoną i mamą. W wolnych chwilach lubię czytać, oglądać filmy, słuchać szumu morza, jeśli jest ku temu okazja. Lubię spędzać czas w otoczeniu natury.

Psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Kwaśniewska

Pracuję z osobami dorosłymi, najchętniej w wieku 21+, które doświadczają w swoim życiu różnego rodzaju kryzysów (poronienia, bezpłodności, żałoby, rozwodu, utraty pracy); cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęku, problemów emocjonalnych (nieśmiałości, poczucia winy, samotności, problemów z pewnością siebie), trudności w kontaktach z innymi ludźmi (nieumiejętności stawiania granic, agresji, uległości, trudności w nawiązaniu/utrzymaniu relacji partnerskich).
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów.

W pracy terapeutycznej bliski jest mi są cytaty:
„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” – Albert Einstein oraz powiedzenie „Piękno jest w oczach patrzącego.”

Jestem psychoterapeutą pracującym w podejściu integratywnym czyli łączącym w swojej pracy techniki i strategie min. takich nurtów psychoterapeutycznych jak poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny czy gestalt. Pracując uwzględniam wszystkie sfery człowieka fizyczną, psychiczną i duchową.

Ukończyłam cztero-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie (członek zwyczajny Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej (EAIP)) oraz szkolenie „Najskuteczniejsze techniki Poznawczo-Behawioralne” w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Interego w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji.

Swoje doświadczenie zdobywałam min. podczas praktyk i stażu klinicznego w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON, oraz w poradniach i gabinecie prywatnym.
Obecnie w związku z pandemią oraz w trosce o zdrowie Państwa i swoje własne pracuję on line, zachęcam do korzystania z wolnych terminów w moim kalendarzu na www.znanylekarz.pl

Pedagog specjalny, psycholog

Anna Szyszko

Jestem pedagogiem specjalnym i psychologiem.

Pierwsze studia ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkołach oraz przedszkolach integracyjnych i terapeutycznych, a także uczestnicząc w wielu specjalistycznych warsztatach i szkoleniach. W pracy z dziećmi zawsze staram się budować relację opartą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Moje zainteresowania skupiają się wokół dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie w spektrum autyzmu oraz z chorobami przewlekłymi, a także ich rodzin. Bliski jest mi cytat znanej psycholog Agnieszki Stein „Nie da się nauczyć bycia rodzicem inaczej, jak nim będąc. Popełniając pomyłki i dostrzegając je.”

Podążając za głosem serca oraz rosnącym zainteresowaniem w obszarze funkcjonowania człowieka oraz jego interakcji z otoczeniem ukończyłam także psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Swoją pomoc oferuję zarówno osobom przezywającym trudności w życiu codziennym takie jak min. obniżony nastrój, zaburzenia lękowe, trudności w budowaniu relacji, niskie poczucie własnej wartości, jak i poszukującym samorozwoju.
W swojej pracy terapeutycznej integruję różne nurty terapeutyczne, szczególnie bliska jest mi nurt terapii akceptacji i zaangażowania ACT.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, stacjonarnie oraz online.

“Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.”   Virginia Satir

Psycholog, pedagog

Magdalena Wysokińska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  na kierunku pedagogika specjalna i Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie na kierunku psychologia.  

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz jako uczestnik specjalistycznych szkoleń i warsztatów.

Pomagam osobom zmagającym się z lękiem, smutkiem, poczuciem braku sensu życia, z niskim poczuciem własnej wartości, napotykają trudności radzeniu sobie z wyzwaniami życia codziennego, w tym którzy mają trudności w komunikacji ze swoimi dziećmi, a także osobom pragnącym ustabilizować swoje relacje i poprawić jakość życia.  Interesuje mnie wpływ postaw rodzicielskich na styl przywiązania. Szczególnie istotna jest dla mnie praca z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami oraz rodzinami adopcyjnymi. 

W pracy z klientem wykorzystuję wiedzę, z zakresu m.in.  NVC Porozumienia Bez Przemocy, Dialogu Motywującego, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szczególnie bliskie są mi rozwiązania związane z  Terapią Zaangażowania i Akceptacji ACT. Bardzo ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna.

Pracuję z dorosłymi,  dziećmi i młodzieżą stacjonarnie oraz online.

„Szczęście i wolność zaczyna się od jasnego zrozumienia jednej zasady: niektóre rzeczy jesteś w stanie kontrolować, podczas gdy inne nie. Tylko wtedy, kiedy stawiłeś czoła tej fundamentalnej zasadzie i nauczyłeś się rozróżniać między tym, co możesz a czego nie możesz kontrolować, wtedy ten wewnętrzny spokój i zewnętrzna efektywność staje się możliwa.”

-Epiktet-

Psycholog, psychoterapeuta

Zuzanna Potaczek

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (specjalność kształtowania i modyfikacji zachowania).

Jestem uczestniczką szkoły psychoterapii zintegrowanej. Pracuje z dorosłymi oraz z młodzieżą.

Przyjmuje także pary. Moje obszary zainteresowań to zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia psychosomatyczne, problemy adaptacyjne, kryzysy życiowe, następstwa przewlekłego stresu, trudności w relacjach z innymi.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, psychoterapeuta, ratownik medyczny

Magdalena Mucha

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i ratownikiem medycznym z 8 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami. Ukończyłam szkolenie z zakresu psychoterapii grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów” posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenie to należy to organizacji European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N) oraz Europejskiej Federacji Psychoterapeutów Psychoanalitycznych (E.F.P.P.). Posiadam dyplom mgr psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS ze specjalizacją psychoterapia i neuropsychologia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w NZOS SYNAPIS, w Punkcie Konsultacyjnym dla mieszkańców miasta Legionowo oraz w Szpitalu Nowowiejskim. Od ponad Od 5 lat pracuję w Poradni Leczenia Nerwic i XIII Oddziale Dziennym Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, gdzie prowadzę psychoterapię grupową i indywidualną. Pracę psychoterapeuty opieram na bogatym doświadczeniu klinicznym. W pracy pomaga mi także doświadczenie z pracy ratownika medycznego (jako ratownik pracowałam m.im. w SOR CSK MSWiA w Warszawie). Od 5 lat prowadzę także praktykę prywatną, a pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji u superwizorów PTP.

Prywatnie żona, mama dwójki wspaniałych dzieci w tym małego diabetyka.

Specjalizuję się w:

–  psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej osób dorosłych z
zaburzeniami osobowości, nerwicowymi ( w tym depresja i zaburzenia lękowe) oraz zaburzeniami odżywiania

– silnym kryzysie psychologicznym jak głęboki stan depresyjny, myśli samobójcze, myśli rezygnacyjne, napady lęku uniemożliwiające normalne funkcjonowanie.

– psychoterapii grupowej

– psychoterapii osób dorosłych z chorobami przewlekłymi w szczególności diabetyków, konsultacji i pomocy rodzinom z doświadczeniem choroby przewlekłej dziecka w tym cukrzycy typu1 i innych chorób autoimmunologicznych

– krótkoterminowej psychoterapii indywidualnej opartej na zrozumieniu problemu bieżącego i przepracowaniu go (np. konflikt w pracy, w związku, rozstanie).